בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
2,620,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
112 מר
4
2,799,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 7
82 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 2
146 מר
5
2,600,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 7
81 מר
3
2,080,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
135 מר
5
3,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
3,100,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
110 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 4
60 מר
2
1,795,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360 מר
5
7,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
אורט ישראל 12
75 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
114 מר
4
2,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
60 מר
2
1,900,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
112 מר
4
2,840,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 5
104 מר
4
3,450,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 7
16 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 33
105 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,360,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
85 מר
3
1,925,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
149 מר
5
2,980,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
133 מר
5
1,090,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
122 מר
4
2,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
121 מר
4
3,490,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
50 מר
2
2,030,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,810,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
81 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
114 מר
4
10,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
139 מר
5
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
2,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
132 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
30 מר
3
2,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
100 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
דרך מנחם בגין 1
118 מר
4
985,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
80 מר
3
2,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
120 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
100 מר
4
2,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
85 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
30 מר
3
2,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
75 מר
3
1,170,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
112 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
100 מר
4
2,440,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 4
90 מר
3
2,070,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
50 מר
2
1,290,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,950,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 25
75 מר
3
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
160 מר
5
3,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
14 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
50 מר
2
1,295,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
13 מר
4
2,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
104 מר
4
2,790,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
145 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
האורגים
72 מר
3.5
1,370,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הקוממיות
135 מר
5
3,400,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 111
77 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
136 מר
4
3,030,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 2
16 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,920,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 3
58 מר
2
1,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
80 מר
3
2,150,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 7
132 מר
5
2,700,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
112 מר
4
2,920,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הקוממיות 50
126 מר
3,290,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
50 מר
2
1,390,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 5
104 מר
4
3,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
150 מר
5
680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
3,090,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
165 מר
4
6,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
51 מר
2
1,750,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
140 מר
4
4,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
130 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
128 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
105 מר
4
2,670,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
81 מר
3
1,970,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
145 מר
5
3,640,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
97 מר
4
2,290,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
50 מר
2
1,350,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 10
50 מר
1
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 3
80 מר
3
2,060,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
85 מר
3
1,950,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,790,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
100 מר
4
2,900,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הקוממיות
73 מר
3
1,760,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
60 מר
2
1,780,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
114 מר
4
2,699,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 1
56 מר
2
1,800,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
128 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
80 מר
3
2,280,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
138 מר
5
3,790,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 7
133 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
201 מר
6
4,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
110 מר
4
2,400,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
140 מר
4.5