בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
102 מר
4
2,100,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 100
103 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
96 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 3
120 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 3
70 מר
4
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
115 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
106 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
96 מר
4
1,595,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
96 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
110 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
103 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
103 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
108 מר
4
1,910,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
97 מר
4
1,765,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
170 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 5
100 מר
4
1,980,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
103 מר
4
1,860,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
110 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
100 מר
4
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
93 מר
4
בת ים בית וגן
דניאל
90 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
120 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
89 מר
4
1,370,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
98 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
4
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,790,000 ₪
בת ים בית וגן
הבריגדה
105 מר
4
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 60
105 מר
4
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 300
90 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 111
98 מר
4
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
100 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
85 מר
4
5,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
100 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
96 מר
4
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 8
93 מר
4
בת ים בית וגן
דניאל
95 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
97 מר
4
2,070,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
98 מר
4
1,675,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 2
110 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
97 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
97 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
108 מר
4
1,940,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 13
96 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
97 מר
4
2,070,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
4
1,735,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 7
95 מר
4
1,545,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 30
88 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 8
80 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
120 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
125 מר
4
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
4
1,820,000 ₪