בת ים בית וגן
קלוזנר
120
4
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 6
90
4
1,930,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 40
110
4
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 10
120
4
2,080,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
88
4
1,685,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
95
4
1,520,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 5
95
4
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
78
4
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 2
92
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95
4
1,545,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
105
4
1,660,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
98
4
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 6
90
4
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
95
4
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
110
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 6
118
4
2,195,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
93
4
2,350,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
125
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
110
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
94
4
1,760,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 30
120
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 10 10
120
4
2,150,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
98
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 6
106
4
1,699,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 11
82
4
1,773,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 17
80
4
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 9
105
4
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
108
4
1,870,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 5 5
95
4
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 32
84
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
90
4
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
92
4
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
96
4
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
95
4
2,180,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
7
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
93
4
1,670,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 24
78
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
90
4
בת ים בית וגן
רימון 1
115
4
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
107
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100
4
2,150,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
107
4
בת ים בית וגן
ההגנה
95
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 3
110
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
105
4
1,599,999 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
130
4
בת ים בית וגן
ההגנה 30
120
4
1,950,000 ₪