בת ים בית וגן
ההגנה 28
88 מר
4
1,685,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
7 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
107 מר
4
בת ים בית וגן
רימון 1
115 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
107 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 9
105 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 24
78 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
90 מר
4
בת ים בית וגן
ההגנה
130 מר
4
בת ים בית וגן
אתרוג 3
95 מר
4
1,840,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
110 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 3
110 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 6
106 מר
4
1,860,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
93 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
1,399,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
98 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 88
100 מר
4
2,180,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 222
110 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
78 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95 מר
4
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 7
105 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 6
110 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 6
6 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
102 מר
4
1,720,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
98 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
95 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
129 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
102 מר
4
2,180,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
100 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים בית וגן
חי"ש 00
110 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 27
110 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 3
120 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
102 מר
4
2,100,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 5
96 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 100
103 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
96 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 3
70 מר
4
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
115 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
110 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
103 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
108 מר
4
1,910,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
97 מר
4
1,765,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
170 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
103 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
96 מר
4
1,595,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
96 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
106 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
89 מר
4
1,370,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
95 מר
4
1,600,000 ₪