בת ים בית וגן
אנילביץ' 15
85 מר
3
בת ים בית וגן
אתרוג
85 מר
3
1,625,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
80 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
80 מר
3
1,445,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
75 מר
3
1,375,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור
73 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק
81 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
81 מר
3
1,180,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 2
85 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 00
90 מר
3
בת ים בית וגן
אתרוג 1
78 מר
3
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
80 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
95 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 3
93 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
90 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 1
90 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 58
60 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
82 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
85 מר
3
1,255,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
80 מר
3
1,459,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 16
85 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 33
80 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,090,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
80 מר
3
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 5
92 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
85 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
3
בת ים בית וגן
דניאל 111
75 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 15
80 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 3
68 מר
3
1,270,009 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 2
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
70 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
78 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 8
92 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
64 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
77 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 11
65 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 20
88 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 6
80 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
80 מר
3
1,489,500 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
3
1,090,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
76 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
81 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
63 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 9
100 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 8
90 מר
3
1,720,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
75 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
88 מר
3
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
98 מר
3
1,570,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 00
90 מר
3
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,240,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 2
97 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
76 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 10
70 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 11
76 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 1
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
60 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
3
1,349,000 ₪