בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
2.5
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
81 מר
2.5
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
75 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 21
75 מר
2.5
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 10
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
77 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
72 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
60 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
65 מר
2.5
1,249,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 26
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 111
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 5
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
69 מר
2.5
1,149,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
68 מר
2.5
1,179,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 3
70 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'ק 4 4
81 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
68 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 4
54 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
74 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 3
75 מר
2.5
בת ים בית וגן
טרומפלדור 7
54 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
69 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 10
40 מר
2.5
1,280,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65 מר
2.5
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
55 מר
2.5
1,050,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
67 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
75 מר
2.5
1,389,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
67 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 7
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 23
61 מר
2.5
1,345,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
58 מר
2.5
1,040,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 4
63 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
67 מר
2.5
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
65 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
67 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
68 מר
2.5
1,170,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
67 מר
2.5
1,517,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
75 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 000
60 מר
2.5
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
67 מר
2.5
1,399,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
65 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,180,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
67 מר
2.5
1,517,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
2.5
בת ים בית וגן
רימון
68 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 8
76 מר
2.5
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
66 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
75 מר
2.5
בת ים בית וגן
רימון
76 מר
2.5
1,210,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
75 מר
2.5
1,210,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 5
65 מר
2.5
1,350,000 ₪