בת ים בית וגן
כצנלסון 14
65
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 22
75
2.5
1,530,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65
2.5
1,340,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 29
65
2.5
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
75
2.5
1,295,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
63
2.5
1,345,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75
2.5
1,295,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 26
60
2.5
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 26
50
2.5
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
73
2.5
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
76
2.5
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 22
67
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
67
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
65
2.5
1,149,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
67
2.5
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
60
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 26
65
2.5
בת ים בית וגן
דניאל
60
2.5
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
82
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
45
2.5
1,390,000 ₪