בת ים בית וגן
קלוזנר 15
55 מר
2
1,340,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 11
64 מר
2
1,270,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 10
40 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
50 מר
2
1,150,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,130,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
55 מר
2
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,240,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 14
55 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
50 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 70
70 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 17
70 מר
2
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 14
68 מר
2
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
כנרת
60 מר
2
1,250,000 ₪