בת ים בית וגן
קלוזנר 15
55 מר
2
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 32
86 מר
3.5
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 1
115 מר
4
1,795,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
93 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 9
105 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
חי"ש 3
80 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
81 מר
2.5
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 5
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
70 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
98 מר
3.5
1,900,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 28
107 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
75 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 10
65 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 3
110 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 8
75 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
100 מר
4
1,399,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
77 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
85 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 7
85 מר
3
1,575,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 30
300 מר
5.5
5,000,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 22
100 מר
6
בת ים בית וגן
כינרת
65 מר
2.5
1,249,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
3.5
1,570,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
90 מר
4
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
180 מר
5
1,749,999 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 2
92 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 29
82 מר
3
1,445,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
98 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
2.5
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
108 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
88 מר
3
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,130,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 14
55 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
120 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
80 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
110 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,775,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 222
110 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 33
108 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 88
100 מר
4
2,180,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 25
80 מר
3
1,325,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
60 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
69 מר
2.5
1,149,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
50 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
55 מר
2
1,269,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
85 מר
3
1,625,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 33
90 מר
3.5
1,535,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
68 מר
2.5
1,179,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 2
180 מר
5
1,849,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 70
70 מר
2
1,240,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
89 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
78 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 122
100 מר
3.5
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
80 מר
3
1,445,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 2
90 מר
3.5
1,760,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 1
111 מר
4.5
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95 מר
4
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 7
105 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 1
90 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 3
70 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
100 מר
4.5
1,750,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
70 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 6
110 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 6
6 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
69 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
95 מר
4
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
90 מר
3.5
1,760,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'ק 4 4
81 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 24
78 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 17
70 מר
2
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
102 מר
4
1,720,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
98 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
80 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
95 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
117 מר
5
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון 7
73 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 14
68 מר
2
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
300 מר
5
4,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
95 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 15
35 מר
1.5
1,170,000 ₪
בת ים בית וגן
הבריגדה
100 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
160 מר
5
174,500 ₪
בת ים בית וגן
כנרת
60 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 5
50 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 5
60 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 25
80 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
65 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת 7
1 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 70
47 מר
2
1,090,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,530,000 ₪