בת ים בית וגן
אתרוג
64 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
80 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 15
78 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 11
65 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
67 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 26
77 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 3
68 מר
3
1,270,009 ₪
בת ים בית וגן
רימון
75 מר
3
1,375,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 27
75 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 8
92 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
90 מר
3.5
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
86 מר
3
בת ים בית וגן
ההגנה
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
ירושלים 74
98 מר
3.5
1,900,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 39
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
48 מר
1.5
1,040,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
150 מר
5
2,600,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
95 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 33
111 מר
4.5
1,850,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
101 מר
4.5
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק
81 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 20
60 מר
2
1,090,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
150 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
85 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 5
115 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
67 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 20
88 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 34
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 15
80 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
110 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
100 מר
3.5
1,590,000 ₪
בת ים בית וגן
טרומפלדור 7
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג 6
80 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 32
83 מר
3.5
1,470,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 33
80 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
80 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 20
70 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 23
61 מר
2.5
1,345,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 6
135 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
81 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
93 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
60 מר
2
1,130,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 4
63 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 3
80 מר
3
1,489,500 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
76 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
58 מר
2.5
1,040,000 ₪
בת ים בית וגן
אתרוג
63 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 00
90 מר
3
בת ים בית וגן
רימון
68 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים בית וגן
יאנוש קורצ'אק 4
40 מר
2
1,280,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר
110 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 23
80 מר
3.5
1,790,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
65 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 19
90 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
90 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
67 מר
2.5
1,600,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 9
100 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
96 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
65 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
98 מר
3
1,570,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
75 מר
3
1,240,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
76 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
קלוזנר 2
97 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
89 מר
4
1,370,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 8
76 מר
2.5
1,360,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
35 מר
1.5
1,030,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
80 מר
3.5
1,350,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה 10
70 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
42 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
103 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
70 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 28
88 מר
3.5
1,390,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
67 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
66 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
67 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים בית וגן
כצנלסון 28
88 מר
3.5
1,400,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 23
80 מר
3.5
14,500,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן
75 מר
2.5
בת ים בית וגן
דניאל
68 מר
2.5
1,170,000 ₪
בת ים בית וגן
אנילביץ' 41
88 מר
3.5
1,450,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
100 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 16
67 מר
2.5
1,517,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 8
90 מר
3
1,720,000 ₪
בת ים בית וגן
רימון
70 מר
2.5
1,200,000 ₪
בת ים בית וגן
בית וגן 9
105 מר
3.5
1,760,000 ₪
בת ים בית וגן
ההגנה
75 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים בית וגן
כינרת
90 מר
3.5
1,360,000 ₪