בת ים צפון מערב
סוקולוב
105 מר
4
3,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
101 מר
4
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 57
123 מר
4
3,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
134 מר
4
בת ים צפון מערב
הרצל 11
92 מר
4
2,760,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 4
109 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם
100 מר
4
1,720,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 25
80 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 37
120 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 26
100 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 45
102 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
קדושי קהיר 10
90 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
116 מר
4
2,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 25
100 מר
4
1,770,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
100 מר
4
1,699,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 3
114 מר
4
1,930,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 62
100 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר
280 מר
4
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 15
125 מר
4
2,295,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק 22
75 מר
4
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
108 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
הים 3
117 מר
4
3,522,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
110 מר
4
2,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 40
100 מר
4
בת ים צפון מערב
הרב קוק
112 מר
4
1,899,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
99 מר
4
1,685,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 14
102 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 12
100 מר
4
1,930,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
98 מר
4
1,699,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 57
114 מר
4
3,950,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 57
105 מר
4
3,680,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
85 מר
4
בת ים צפון מערב
ירושלים 16
90 מר
4
1,530,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 20
95 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
100 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
104 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100 מר
4
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
העצמאות
107 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
109 מר
4
1,990,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
86 מר
4
1,730,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
112 מר
4
1,899,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
102 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
100 מר
4
1,530,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 8
115 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 20
100 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 23
95 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 2
115 מר
4
2,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 4
99 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 29
100 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
115 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 4
111 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
98 מר
4
1,779,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
220 מר
4
2,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 58
104 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 8
100 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
85 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
134 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 55
106 מר
4
3,695,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
96 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 111
119 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 25
80 מר
4
1,660,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
12 מר
4
2,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
77 מר
4
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
75 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
107 מר
4
בת ים צפון מערב
הרצל 41
85 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 100
110 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
97 מר
4
2,999,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 4
109 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
100 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 3
120 מר
4
1,640,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
100 מר
4
2,169,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
73 מר
4
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
105 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
1,699,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 34
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
96 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
107 מר
4
בת ים צפון מערב
הלפר 12
114 מר
4
3,149,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 14
102 מר
4
2,050,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 55
120 מר
4
3,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 18
100 מר
4
3,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 29
100 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 1
125 מר
4
3,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
100 מר
4
1,630,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
93 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 8
95 מר
4
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
101 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
110 מר
4
1,670,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
100 מר
4
2,020,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
הלפר 34
100 מר
4
1,850,000 ₪