בת ים צפון מערב
הרצל
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
60 מר
2.5
1,240,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 49
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 5
65 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
72 מר
2.5
1,285,000 ₪
בת ים צפון מערב
חנה סנש 20
50 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 47
60 מר
2.5
1,310,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 15
67 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
60 מר
2.5
1,100,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 41
65 מר
2.5
1,220,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
65 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70 מר
2.5
1,282,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
60 מר
2.5
1,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
70 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
75 מר
2.5
בת ים צפון מערב
רמב"ם 15
70 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 41
76 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
90 מר
2.5
1,480,000 ₪
בת ים צפון מערב
חיים דוד מסיקה 4
65 מר
2.5
1,740,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 28
75 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 27
55 מר
2.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
70 מר
2.5
1,385,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
84 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים צפון מערב
חיים דוד מסיקה 6
55 מר
2.5
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70 מר
2.5
1,240,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 1
60 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
50 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 10
65 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
72 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 3
64 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים 13
75 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 39
75 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 47
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
58 מר
2.5
1,050,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
75 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 36
70 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 53
70 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 53
65 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 42
60 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
60 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 1
65 מר
2.5
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
72 מר
2.5
1,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
75 מר
2.5
1,440,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
68 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם
68 מר
2.5
1,340,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
65 מר
2.5
1,170,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
70 מר
2.5
1,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
55 מר
2.5
990,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 14
57 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
70 מר
2.5
1,445,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 12
60 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 8
65 מר
2.5
1,350,000 ₪