בת ים צפון מערב
מסריק 7
73
2.5
1,695,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,325,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור
75
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב 2
67
2.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 52
72
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 28
65
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 37
65
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
60
2.5
1,180,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 10
66
2.5
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
55
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
56
2.5
1,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
70
2.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 27
55
2.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70
2.5
1,440,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
60
2.5
1,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק
60
2.5
1,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק
65
2.5
1,680,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
65
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 30
65
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
60
2.5
1,180,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
65
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
60
2.5
1,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
62
2.5
1,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 48
65
2.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 18
70
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 46
74
2.5
1,440,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
65
2.5
1,360,000 ₪
בת ים צפון מערב
סמטת הראשונים 4
65
2.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 13
76
2.5
1,530,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
73
2.5
1,820,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד 30
50
2.5
890,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
65
2.5
1,265,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
60
2.5
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
50
2.5
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב 8
80
2.5
1,410,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
70
2.5
1,385,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 27
55
2.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 42
65
2.5
1,190,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
65
2.5
1,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 24
70
2.5
1,420,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
71
2.5
1,275,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 51
58
2.5
1,195,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 10
51
2.5
1,580,000 ₪