בת ים צפון מערב
ירושלים
71
2.5
1,275,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון
60
3
1,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק
58
3
1,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 1
110
4
4,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
33
1.5
990,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 37
60
3
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 9
85
4
1,530,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 7
80
3
1,820,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 24
70
3
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
3
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 28
65
2.5
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
70
2
1,270,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 58
122
4
2,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
2.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד 777
80
3
1,320,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
115
4.5
3,680,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 27
55
2.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 11
92
4
2,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 6
127
5
2,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון
230
8
5,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 52
72
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר
116
4.5
3,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב 16
100
4
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
55
2
1,180,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 57
80
3.5
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100
4
בת ים צפון מערב
הרב קוק
88
3
1,580,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
70
3.5
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 18
72
3
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 12
95
4
1,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 59
90
4
1,570,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
85
4
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 24
95
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק 12
117
4
2,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 11
82
3
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק 3
122
3
2,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 18
102
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
81
3
1,385,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 41
300
5
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
90
4
1,770,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 7
73
2.5
1,695,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר
100
4.5
3,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
85
4
2,190,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 13
95
4
2,310,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
50
2
1,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 8
82
3.5
1,920,000 ₪
בת ים צפון מערב
העמדות
73
3
1,440,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
110
4.5
2,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 12
91
3
1,980,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
78
3
1,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד 4
125
5
4,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 7
72
3
1,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
93
3.5
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 18
100
4
3,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
120
4
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 42
210
5.5
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
126
4.5
4,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
80
4
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
88
3
1,780,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
65
3
1,370,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
116
4
2,360,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
12
4
2,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
73
2.5
1,820,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
66
2
1,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 18
95
3
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק 9
90
4
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
קדושי קהיר
90
4
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100
3.5
1,530,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
80
1,580,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 27
40
1.5
985,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 51
58
2.5
1,195,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 24
90
4
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
90
3.5
1,640,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 10
65
2
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים 8
70
2
1,340,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 3
120
4
1,720,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 18
68
3
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
70
3
1,240,000 ₪
בת ים צפון מערב
סמטת הראשונים 6
85
3
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 10
51
2.5
1,580,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 21
67
3
1,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 11
85
3.5
1,490,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
98
4
2,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
81
3
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר
110
4
1,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 6
72
2.5
1,365,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 48
92
3
1,625,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
56
2
1,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 22
125
4
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100
4
בת ים צפון מערב
הלפר
100
4
1,649,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון
90
3
2,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
130
4.5
3,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
104
4
2,775,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
200
5
3,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 43
98
4
3,000,000 ₪