בת ים צפון מערב
הרצל 11
92 מר
4
2,760,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 4
109 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 1
12 מר
5
2,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 2
115 מר
4
2,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
73 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 47
65 מר
2
1,310,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 16
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 25
80 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 100
55 מר
2
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 5
117 מר
4.5
1,950,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 26
100 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 6
127 מר
5
2,999,999 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 4
111 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
60 מר
2.5
1,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
101 מר
4
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
128 מר
5
4,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 22
76 מר
3
1,870,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
98 מר
4
1,779,000 ₪
בת ים צפון מערב
קדושי קהיר 15
70 מר
3
1,340,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 00
85 מר
3
1,625,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 10
120 מר
4.5
3,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 8
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
קדושי קהיר
70 מר
3
בת ים צפון מערב
הלפר 40
100 מר
4
בת ים צפון מערב
רמב"ם 14
70 מר
3
בת ים צפון מערב
הלפר
98 מר
4
1,699,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
115 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 58
104 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים צפון מערב
חנה סנש 34
70 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
65 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 15
70 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
78 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 28
68 מר
3
1,660,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 8
100 מר
4
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
130 מר
5
2,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
הראשונים 9
92 מר
3.5
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
220 מר
4
2,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 25
65 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר 3
114 מר
4
1,930,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 2
130 מר
5
2,110,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 27
85 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
70 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 41
300 מר
5
בת ים צפון מערב
רוטשילד
95 מר
3.5
בת ים צפון מערב
מסריק 3
75 מר
2.5
בת ים צפון מערב
הרצל 31
70 מר
2
1,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
80 מר
3.5
1,560,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
50 מר
2
1,180,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 41
85 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
אבא ברדיצ'ב
78 מר
3.5
1,320,000 ₪
בת ים צפון מערב
רוטשילד
100 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
85 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 47
60 מר
2.5
1,310,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 19
250 מר
5
2,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
134 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
27 מר
1
1,020,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
85 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 3
84 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 52
110 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
חנה סנש 28 28
70 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 55
106 מר
4
3,695,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 23
95 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
96 מר
4
3,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 67
50 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 48
75 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
109 מר
4
1,990,000 ₪
בת ים צפון מערב
בלפור 25
80 מר
4
1,660,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 41
70 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 57
100 מר
4.5
2,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
העמדות
237 מר
5
2,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 18
100 מר
4.5
בת ים צפון מערב
הרצל 7
35 מר
1.5
1,160,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
100 מר
4
1,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 6
75 מר
3
2,000,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
12 מר
4
2,380,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
77 מר
4
1,430,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 111
119 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
73 מר
2
1,280,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
75 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
100 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
88 מר
3
1,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
70 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 33
86 מר
3.5
1,720,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
107 מר
4
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות 100
110 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
97 מר
4
2,999,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 9
140 מר
5
2,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
שאול בר
110 מר
4.5
1,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר 18
115 מר
4.5
בת ים צפון מערב
הרצל 3
64 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים צפון מערב
רמב"ם 4
109 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
100 מר
4
1,699,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
92 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
117 מר
5
2,330,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
מסריק 3
170 מר
4.5
2,100,000 ₪