בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 53
92 מר
3.5
1,680,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
70 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 14
85 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
46 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 21
77 מר
3.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 15
85 מר
3
1,249,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 35
80 מר
3.5
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 27
90 מר
4
1,720,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מחרוזת
75 מר
3.5
1,320,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
52 מר
2.5
1,120,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 27
84 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
80 מר
3.5
1,220,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
70 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 49
105 מר
3
2,150,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 43
84 מר
2.5
1,240,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגיבורים 14
45 מר
2.5
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 83
78 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 66
87 מר
3
1,449,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64 64
70 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
55 מר
3
1,160,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 12
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
65 מר
2.5
1,920,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגפן 10
75 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
90 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
95 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 00
95 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
נגבה
180 מר
5
2,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 53
80 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 51
65 מר
3
1,100,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים
128 מר
4
2,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 3
120 מר
5
2,000,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה
135 מר
4
1,570,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל
150 מר
3.5
1,750,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 83
85 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
55 מר
3
1,190,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל 3
110 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
250 מר
5
1,670,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
אליהו נחייסי 5
76 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
95 מר
4.5
1,740,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 25
67 מר
2.5
1,340,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
אליהו נחייסי 1
84 מר
4
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 21
87 מר
3.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 1
64 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
90 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
250 מר
4
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 5
105 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
56 מר
2.5
1,080,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 79
101 מר
5
1,650,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
50 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
130 מר
5
1,980,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
60 מר
2
1,100,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
75 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 12
105 מר
4
2,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64 64
91 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 20
60 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 15
78 מר
3
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה 14
140 מר
5
2,100,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 48
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
70 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגיבורים 50
285 מר
2
1,590,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
70 מר
3
1,510,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 52
60 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 43
65 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
כצנלסון 1
110 מר
3
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
82 מר
3
בת ים עמידר;ניצנה
גוש עציון 3
50 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 16
55 מר
2.5
1,240,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מתתיהו גנם
63 מר
2
1,130,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
110 מר
5
1,680,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים
3
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
58 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 32
100 מר
5
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל 7
100 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 21
67 מר
3.5
1,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
57 מר
2
1,085,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
62 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 57
69 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל
150 מר
3.5
1,800,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
98 מר
4
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 51
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
91 מר
3
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה
107 מר
4
2,140,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
55 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 43
68 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
כצנלסון 3
103 מר
4
2,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 19
84 מר
3
1,344,999 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 63
82 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
75 מר
3.5
1,345,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
משה כהן 7
300 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
60 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח
370 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
אליהו נחייסי 3
80 מר
3.5
1,390,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 27
50 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 69
50 מר
2
1,000,000 ₪