בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 35
80 מר
3.5
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
68 מר
3
1,295,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 89
120 מר
5
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 83
78 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 27
90 מר
4
1,720,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 15
85 מר
3
1,249,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל 7
100 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 32
100 מר
5
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 27
84 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
70 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
70 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 49
105 מר
3
2,150,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 19
70 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
46 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קדושי לוצק
50 מר
2
1,299,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 21
77 מר
3.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
דניאל 9
70 מר
3.5
1,440,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 14
85 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
55 מר
3
1,160,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
60 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
125 מר
4
1,900,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 43
76 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 19
48 מר
2
1,200,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
אליהו נחייסי
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 49
70 מר
3
1,200,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה
50 מר
2
1,250,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
80 מר
3.5
1,170,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 27
50 מר
2.5
1,395,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים
128 מר
4
2,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
95 מר
4.5
1,740,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
140 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 63
82 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הזית
57 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
55 מר
3
1,190,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 48
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
120 מר
4
2,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
85 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מתתיהו גנם 2
92 מר
4
1,449,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר
90 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 7
115 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
50 מר
2
1,210,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח 00
40 מר
2.5
1,820,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 81
70 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 53
80 מר
3.5
1,750,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל
100 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
75 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
נגבה
180 מר
5
2,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 19
50 מר
2.5
1,150,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
250 מר
5.5
2,650,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
75 מר
3.5
1,345,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 21
87 מר
3.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מתתיהו גנם
82 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
75 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 15
92 מר
4
1,449,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מחרוזת
75 מר
3.5
1,320,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
80 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
65 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
250 מר
4
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
70 מר
3
1,510,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה 11
50 מר
2.5
1,220,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה
135 מר
4
1,570,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 53
92 מר
3.5
1,680,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים
60 מר
3
1,080,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 6
45 מר
2.5
1,195,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
60 מר
3
1,140,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
52 מר
2
1,190,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה
115 מר
5
2,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 67
105 מר
4.5
1,840,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 27
84 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים
100 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
110 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
90 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
52 מר
2.5
1,120,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
62 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64 64
70 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מחרוזת
80 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
דניאל 6
60 מר
2
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
250 מר
5
1,670,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
80 מר
2.5
1,600,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 11
85 מר
3.5
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64 64
80 מר
2.5
1,600,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות
80 מר
3.5
1,220,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קיבוץ גלויות 45
70 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגיבורים 14
45 מר
2.5
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
2
1,200,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 66
87 מר
3
1,449,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 43
84 מר
2.5
1,240,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 20
60 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
65 מר
2.5
1,920,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 12
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגפן 10
75 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 00
95 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
95 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 00
85 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 51
65 מר
3
1,100,000 ₪