בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 79
101
5
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
104
4
1,780,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 21
70
4
1,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רמת הנשיא
90
3.5
1,350,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 1
10
4.5
1,850,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח 13
200
5
2,390,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 27
85
3
1,490,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
95
4
1,860,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 16
75
3
1,600,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 41
198
4
1,990,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים
120
2.5
1,430,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 75
169
6
1,900,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הזית 2
92
3.5
1,580,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 21
85
3
1,450,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השומר 19
70
2.5
1,280,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
נגבה
140
6
1,850,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה 45
310
7
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
95
3
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
125
5
2,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל
164
5
1,888,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
100
4
1,990,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
105
4.5
1,840,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים
95
4
1,540,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 14
88
3.5
1,395,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 4
107
5
1,630,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים 33
80
4
1,680,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח 12
130
5
1,780,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח
134
5
2,390,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הגליל 11
330
6.5
2,250,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
74
3.5
1,400,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
הפלמ"ח
120
4
1,890,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית 5
75
3.5
1,510,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
חלמית
75
3.5
1,670,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
החלוצים 14
78
3
1,380,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
השלושה 4
65
3
1,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 5
80
3
1,320,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מתתיהו גנם 14
64
2.5
1,099,999 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
גוש עציון 6
45
2
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 61
50
2
1,200,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 45
100
3
1,770,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
מתתיהו גנם 14
65
2.5
1,099,999 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
180
4
1,780,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 51
80
3.5
1,430,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
המעפילים
100
4
1,720,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ניצנה
76
3
1,280,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 56
110
4
1,680,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
רוטשילד 56
70
2.5
1,550,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
שדרות העצמאות 64
70
3
1,600,000 ₪