בת ים מערב
עגנון
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 106
80 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו 20
65 מר
3
1,690,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
67 מר
3
1,570,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין
75 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
זרובבל 12
88 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים מערב
המייסדים 8
75 מר
3
1,730,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
70 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 47
80 מר
3
1,765,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 117
75 מר
3
2,350,000 ₪
בת ים מערב
זרובבל 100
84 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו
85 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 13
56 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
117 מר
3
2,150,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 138
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים מערב
דוד המלך 4
75 מר
3
1,565,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
80 מר
3
1,765,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
69 מר
3
1,799,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן
78 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
80 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 117
72 מר
3
2,400,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
70 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
70 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
84 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 7
70 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 44
68 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 50
85 מר
3
1,780,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 15
90 מר
3
בת ים מערב
בלפור 140
87 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 30
74 מר
3
1,720,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 130
80 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים מערב
המייסדים 8
75 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים מערב
המייסדים 8
75 מר
3
1,730,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 140
85 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים מערב
זרובבל
74 מר
3
1,699,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
50 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
74 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
90 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 46
64 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים מערב
נורדאו מקס 20
65 מר
3
בת ים מערב
השר שפירא
75 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
80 מר
3
2,450,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
75 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
79 מר
3
בת ים מערב
גינוסר
84 מר
3
1,695,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 120
80 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 21
83 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
50 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
64 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
64 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 21
85 מר
3
1,660,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 106
85 מר
3
1,660,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 117
78 מר
3
2,300,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 21
76 מר
3
בת ים מערב
זרובבל
72 מר
3
1,760,000 ₪
בת ים מערב
שלמה המלך
70 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו 32
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מערב
אצ"ל
83 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
95 מר
3
1,830,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס 7
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
90 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס
75 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס 11
88 מר
3
1,410,000 ₪
בת ים מערב
בורוכוב
80 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מערב
אצ"ל
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
72 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 11
80 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מערב
אצ"ל
85 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
80 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין
85 מר
3
1,500,000 ₪