בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
155
5
3,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 15
124
5
2,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
יוספטל 100
115
5
1,830,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
117
5
2,280,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19
122
5
2,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 16
120
5
2,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 35
108
5
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
116
5
2,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
120
5
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110
5
2,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
115
5
2,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 25
135
5
3,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
135
5
2,665,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
יוספטל 100
115
5
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
256
5
3,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
136
5
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
125
5
2,440,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
155
5
3,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19 19
122
5
2,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
100
5
2,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
113
5
2,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
125
5
2,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
119
5
2,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
170
5
4,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
125
5
2,090,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
122
5
3,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27 27
113
5
2,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
127
5
2,750,000 ₪