בת ים רמת הנשיא
יוספטל 102
110 מר
5
2,180,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
137 מר
5
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
112 מר
5
2,049,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
122 מר
5
3,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27 27
114 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
114 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
138 מר
5
2,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,380,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
128 מר
5
2,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
120 מר
5
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,050,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 35
108 מר
5
2,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
119 מר
5
2,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
136 מר
5
2,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 30
157 מר
5
3,020,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
138 מר
5
2,099,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14 14
139 מר
5
2,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
139 מר
5
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
116 מר
5
2,760,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
1 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 111
105 מר
5
2,120,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
123 מר
5
2,800,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
120 מר
5
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 15
110 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 111
105 מר
5
2,180,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
160 מר
5
3,000,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
130 מר
5
2,099,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
119 מר
5
2,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,090,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
140 מר
5
2,700,000 ₪