בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 7
95 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 7
105 מר
4
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 6
103 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
90 מר
4
1,830,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
105 מר
4
1,470,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 15
80 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 4
95 מר
4
1,680,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 10
90 מר
4
1,895,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
116 מר
4
1,990,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
91 מר
4
2,160,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
100 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
88 מר
4
1,773,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 5
90 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד
85 מר
4
1,867,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 18
100 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
116 מר
4
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
95 מר
4
1,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
180 מר
4
2,370,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 25
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
110 מר
4
2,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 28
108 מר
4
1,810,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
90 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
94 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
95 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל
90 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19
107 מר
4
2,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
94 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 10
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חיים שפרבר 1
100 מר
4
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
95 מר
4
1,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 48
72 מר
4
1,380,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון 27
90 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי 4
96 מר
4
בת ים רמת הנשיא
מצדה 5
98 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
95 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
העצמון
90 מר
4
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
105 מר
4
1,465,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
שטרן 7
109 מר
4
בת ים רמת הנשיא
חצור
100 מר
4
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 5
83 מר
4
בת ים רמת הנשיא
חצור
96 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חיים שפרבר 12
90 מר
4
1,680,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
100 מר
4
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
90 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 1
105 מר
4
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 2
89 מר
4
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מצדה 5
102 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חיים שפרבר 12
90 מר
4
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
86 מר
4
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 40
90 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 5
82 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר
95 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
העצמון 20
85 מר
4
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
100 מר
4
1,880,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 18
99 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 17
105 מר
4
1,920,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
100 מר
4
1,549,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
90 מר
4
1,830,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
רזיאל דיוויד 11 11
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 10
100 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד
95 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 10
100 מר
4
1,895,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 20
94 מר
4
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 15
95 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון 3
100 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 2
90 מר
4
1,425,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד
88 מר
4
1,745,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד
88 מר
4
1,695,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 20 20
94 מר
4
1,460,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
100 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר
88 מר
4
1,670,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 9
115 מר
4
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
100 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 7
85 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 8
105 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 9
94 מר
4
1,920,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חצור
100 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 4
90 מר
4
1,745,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
75 מר
4
1,190,000 ₪