בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
90 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר 10
80 מר
3
1,730,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הגלבוע 1
87 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
91 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חצור 8
62 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
84 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 15
69 מר
3
1,130,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חצור 8
67 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 1
67 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
70 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
72 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 26
100 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
75 מר
3
1,180,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 47
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 23
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 23
74 מר
3
1,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 5
95 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 3
66 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
75 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השבטים 14
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
74 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 47
67 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 46
75 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השבטים
3
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
74 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 21
80 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור
65 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
62 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 18
90 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון 4
60 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 9
65 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 19
70 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
75 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 19
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
83 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
75 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
100 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
85 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 27
65 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 8
70 מר
3
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
74 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
70 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
70 מר
3
1,170,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
100 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
68 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 23
61 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
70 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 13
66 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 00
90 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
74 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 19
70 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השומרון 10
78 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
82 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 18
75 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
74 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
78 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 34
82 מר
3
1,699,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר
71 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 4
85 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
90 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי
75 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
75 מר
3
1,565,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 2
78 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
75 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 46
77 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 13
72 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 13
72 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון 4
60 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 2 2
80 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 8 8
90 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 4
75 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון 4
60 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 36
85 מר
3
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 4
80 מר
3
1,595,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
70 מר
3
1,220,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 18
70 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 2
85 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
10 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 19
70 מר
3
1,340,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השומרון
78 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 4
87 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השומרון
67 מר
3
1,310,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השבטים 14
70 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 10
96 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר
66 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 9
75 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 4
85 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 28
75 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14 14
3
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 28
75 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 25
72 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 36
79 מר
3
1,550,000 ₪