בת ים רמת הנשיא
התבור
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 12
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 17
65 מר
2.5
1,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 11
68 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 23
70 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 00
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 21
68 מר
2.5
1,220,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 14
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 17
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור
67 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30
60 מר
2.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 19
62 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 28
60 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
חצור
70 מר
2.5
1,250,000 ₪