בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל
68 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
120 מר
5
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16 16
90 מר
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 24
90 מר
4
1,680,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
העמק 5
70 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19
100 מר
4
2,575,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16 16
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 20
90 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
96 מר
4
1,730,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי
87 מר
3.5
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 24
88 מר
3.5
1,770,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
70 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
115 מר
4.5
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 31
90 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
82 מר
4
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
70 מר
3
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 27
115 מר
4.5
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
100 מר
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
שמחה הולצברג 20
64 מר
2
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 22
90 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב ניסנבאום 44 44
90 מר
4
1,395,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 21
260 מר
7
3,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 24
90 מר
4.5
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 15 15
70 מר
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
70 מר
3.5
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
91 מר
4
2,095,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 15
100 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 28
60 מר
2.5
1,480,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
100 מר
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 14
95 מר
4
1,785,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מצדה 6
70 מר
3.5
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 3 3
99 מר
3
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 10
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 26
92 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 26
86 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 6
70 מר
3
1,120,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 19
62 מר
2.5
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
יוספטל 112
100 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 4
75 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 5
90 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 7 7
97 מר
1,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 7 7
97 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 18
100 מר
4
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 22
85 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
90 מר
4
1,695,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 14
67 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 6
63 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 7
90 מר
4
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 19 19
75 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16
74 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 25
135 מר
5
3,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
תל חי 1
88 מר
4
1,430,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16
90 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
110 מר
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 12
90 מר
3.5
1,620,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 23
65 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
שמחה הולצברג 20
48 מר
2
1,330,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9 9
155 מר
3,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
155 מר
5
3,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
100 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
73 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
פרנק אנה
65 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 4
65 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 5
75 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
יוספטל 100
115 מר
5
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 24 24
4.5
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר
65 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
מוהליבר
80 מר
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוי 13
70 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
84 מר
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
העמק 3
71 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 10
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
78 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 24 24
88 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 24
88 מר
3.5
1,770,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
העמק 1
71 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19 19
122 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
68 מר
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 4
70 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 21
70 מר
3
1,120,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 12
136 מר
5
2,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 13
81 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
70 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
85 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
256 מר
5
3,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 1
108 מר
4
2,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
68 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
132 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14 14
105 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
75 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
65 מר
2.5
1,200,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
90 מר
3.5
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
240 מר
7
3,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 4
65 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 27 27
110 מר
4.5
1,850,000 ₪