בת ים רמת הנשיא
השרון 4
60 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 7
95 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,050,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 15
80 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
תל חי 9
54 מר
2
1,180,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השרון
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן
84 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 8
95 מר
3.5
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
75 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
114 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השבטים 14
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
74 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
72 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 8
70 מר
3
1,780,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 47
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
116 מר
4
1,990,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 29
210 מר
5.5
2,995,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 12
90 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,380,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 10
90 מר
4
1,895,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
75 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
90 מר
4
1,830,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 29
110 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
91 מר
4
2,160,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 31
70 מר
3.5
בת ים רמת הנשיא
הכרמל 19
70 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 22
100 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 18
90 מר
3
1,640,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 5
119 מר
5
2,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
75 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב לוזון 9
50 מר
2
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
70 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
100 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הכרמל
70 מר
3
1,170,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 6
103 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 10
110 מר
4.5
1,790,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
116 מר
4
1,900,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
70 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 11
68 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
74 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
180 מר
4
2,370,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
95 מר
4
1,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27 27
114 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
128 מר
5
2,100,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
68 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 11
90 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 16
96 מר
3.5
1,560,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
70 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 27
65 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 1
67 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
110 מר
4
2,270,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 25
120 מר
4
2,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
62 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 30 30
60 מר
2.5
1,420,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון
75 מר
3
1,180,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 8
90 מר
3.5
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 23
70 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 23
61 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
קרן היסוד 18
100 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 28
108 מר
4
1,810,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 2
89 מר
4
1,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 30
157 מר
5
3,020,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 27
138 מר
5
2,099,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו 00
90 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 30
74 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 35
108 מר
5
2,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
התבור 00
65 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
90 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 19
70 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
94 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
74 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
95 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 17
65 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
השומרון 10
78 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 37
88 מר
4
1,773,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כובשי החרמון 5
95 מר
3
1,519,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 10
130 מר
4.5
2,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
ליבורנו
95 מר
3.5
1,550,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 111
105 מר
5
2,120,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אלי כהן 14
82 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 18
75 מר
3
1,500,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מימון
74 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
78 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל
90 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 19
107 מר
4
2,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דוד רזיאל 11
85 מר
3.5
1,700,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
94 מר
4
1,820,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
דליה 4
85 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14 14
139 מר
5
2,750,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר
71 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
כ"ט בנובמבר 34
82 מר
3
1,699,000 ₪