בת ים מרכז
הרב עוזיאל 22
70 מר
3
1,485,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
70 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
87 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 7
78 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
70 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 29
80 מר
3
1,535,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
92 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
91 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת
71 מר
3
1,295,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין
75 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים 10
73 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס 7
88 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם 1
78 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים מרכז
רבי בנימין
86 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס 14
80 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
69 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 84
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג
80 מר
3
1,345,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
84 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
72 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים מרכז
מ"ג 2
79 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
95 מר
3
1,799,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 17
87 מר
3
1,270,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 84
69 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין
80 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין 31
80 מר
3
1,680,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
65 מר
3
1,320,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
ברנר 4
76 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
80 מר
3
1,680,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
75 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
70 מר
3
1,620,000 ₪
בת ים מרכז
ז'בוטינסקי 24
72 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 1
95 מר
3
2,200,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס 14
73 מר
3
1,620,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
80 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס 14
76 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים מרכז
ז'בוטינסקי 28
72 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 87
68 מר
3
1,495,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
85 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג
70 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
שדרות בר אילן 8
75 מר
3
1,350,000 ₪