בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים
70
3
בת ים מרכז
בלפור
81
3
1,250,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 7
67
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים
80
3
1,430,000 ₪
בת ים מרכז
 
72
3
1,320,000 ₪
בת ים מרכז
 
85
3
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס
70
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
מ"ג 5
80
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
ברנר 13
78
3
1,380,000 ₪
בת ים מרכז
דולפין 6
67
3
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
 
75
3
1,290,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 88
95
3
1,475,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 3
80
3
1,560,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל 33
90
3
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
ברנר 4
74
3
בת ים מרכז
שלום עליכם 1
80
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג
75
3
1,440,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 29
75
3
1,290,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78
3
1,530,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
95
3
1,490,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 59
80
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח
75
3
1,575,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 8
80
3
1,585,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
70
3
1,490,000 ₪
בת ים מרכז
ארלוזורוב
75
3
1,570,000 ₪
בת ים מרכז
רבי בנימין
80
3
1,335,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח
70
3
1,475,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג 5
77
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
טשרניחובסקי 13
60
3
1,490,000 ₪
בת ים מרכז
מ"ג 10
85
3
1,315,000 ₪
בת ים מרכז
 
80
3
1,320,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
85
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים 2
75
3
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
ארלוזורוב 76
85
3
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
94
3
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
דקר
85
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 55
65
3
1,555,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
80
3
1,380,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל
86
3
1,690,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין 31
4
3
1,695,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק
75
3
1,390,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 71
92
3
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 5
100
3
1,520,000 ₪
בת ים מרכז
דניאל 16
72
3
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין
80
3
1,300,000 ₪
בת ים מרכז
דולפין 8
78
3
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
ארלוזורוב 69
75
3
1,570,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 17
88
3
1,595,000 ₪