בת ים מרכז
יחזקאל דנין
81 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 17
90 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 3
110 מר
4.5
1,950,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין 8
50 מר
2
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
70 מר
3
1,560,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 27
60 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 19
108 מר
4.5
2,420,000 ₪
בת ים מרכז
רבי בנימין
86 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 81
76 מר
3
בת ים מרכז
פנקס 7
88 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 27
90 מר
4
1,830,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 26
60 מר
2
1,195,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 17
96 מר
3.5
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל 31
80 מר
2.5
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 31
110 מר
5.5
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
רבי בנימין 3
75 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת
104 מר
4
1,695,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 12
78 מר
2.5
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
דניאל 22
100 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים מרכז
טשרניחובסקי
87 מר
4
1,730,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 1
69 מר
2
1,400,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 3
70 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 57
97 מר
4
2,169,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
84 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 17
100 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 27
65 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים מרכז
דניאל 24
65 מר
2.5
1,380,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 12
100 מר
5
1,790,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 7
78 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
טשרניחובסקי 4
90 מר
4
1,700,000 ₪
בת ים מרכז
דניאל 50
48 מר
1.5
1,020,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
117 מר
5
3,100,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
95 מר
3.5
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 7
57 מר
2.5
1,430,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
72 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס 13
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
132 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 35
75 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
70 מר
3.5
1,590,000 ₪
בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים 1
80 מר
3
1,590,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת
100 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג 11
110 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם 7
55 מר
2.5
1,120,000 ₪
בת ים מרכז
מנדלי מוכר ספרים 5
54 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
35 מר
1.5
1,050,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 87
80 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 20
70 מר
2
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
מ"ג 2
79 מר
3
1,580,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג
80 מר
3
1,345,000 ₪
בת ים מרכז
ברנר 5
70 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
טשרניחובסקי 12
90 מר
3.5
1,530,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 18
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל 39
101 מר
3
1,720,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 57
100 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג 1
60 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים מרכז
ז'בוטינסקי 24
80 מר
3
1,480,000 ₪
בת ים מרכז
עמידר
57 מר
2
1,080,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 25
62 מר
2
1,300,000 ₪
בת ים מרכז
ז'בוטינסקי 27
78 מר
3.5
1,370,000 ₪
בת ים מרכז
פנקס
70 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 90
110 מר
4.5
1,450,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
55 מר
2.5
1,060,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
78 מר
3
1,530,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 26
60 מר
2
בת ים מרכז
זמנהוף 13
85 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 5
97 מר
4
1,600,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
75 מר
4
1,460,000 ₪
בת ים מרכז
צה"ל 3
101 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מרכז
הרצל 76
124 מר
4
2,000,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם 7
75 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 35
75 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 17
87 מר
3
1,270,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין 14
109 מר
4
2,695,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 11
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 3
75 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים מרכז
אלמליח 2
75 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק
100 מר
4
1,690,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל 39
90 מר
3.5
1,680,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
70 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין
70 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 85
102 מר
4
בת ים מרכז
פרלשטיין
95 מר
3
1,799,000 ₪
בת ים מרכז
זמנהוף
70 מר
2.5
1,280,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת 17
92 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
99 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מרכז
שדרות בר אילן 6
75 מר
3
1,220,000 ₪
בת ים מרכז
הפטמן 1
109 מר
4
1,695,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 10
190 מר
5
2,390,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 91
119 מר
5.5
2,290,000 ₪
בת ים מרכז
שלום עליכם
100 מר
4
2,480,000 ₪
בת ים מרכז
ברנר 5
80 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 82
135 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 9
80 מר
3
1,240,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין 8
50 מר
2
1,360,000 ₪