בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
90
3.5
1,660,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
74
3
390,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 27
85
3.5
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 33
90
4
1,870,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
 
102
3.5
1,725,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
100
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 33
100
4
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
90
4.5
1,825,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
100
4
1,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
102
3.5
1,725,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
80
3
1,520,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 7
100
4
1,660,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
70
2.5
1,495,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
150
3
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
5
5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
12
4
1,870,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
97
1,528,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
83
3
1,680,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
105
4
1,920,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
87
3
1,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 1
90
3
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
85
3
2,120,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 67
85
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
98
3.5
1,390,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 14
90
4
1,750,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
70
3
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
120
4.5
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
8
4
1,849,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
5
3
1,499,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 17
98
4
1,825,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
90
4
1,750,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
95
4
1,900,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
100
4
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 8
65
2.5
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
110
4.5
1,820,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 4
100
3.5
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 25
72
3.5
1,395,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 36
90
3.5
1,660,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
82
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
102
3.5
1,760,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
80
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 10
90
4
1,860,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
130
5
1,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 33
95
4
1,900,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
77
3
1,520,000 ₪