בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
100 מר
3.5
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 7
108 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 40
100 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
75 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 20
68 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 8
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
78 מר
3.5
1,630,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
100 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
95 מר
4
1,585,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
85 מר
3
1,289,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 16
92 מר
3.5
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
60 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5
3,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 57
75 מר
3
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,299,999 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 32
98 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
127 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
102 מר
4
2,095,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
שדרות בר אילן 1
72 מר
3
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
65 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
66 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
75 מר
3
1,310,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
74 מר
2.5
1,580,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 68
95 מר
4
2,070,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
70 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 67
78 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
69 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 14
90 מר
3.5
1,695,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
80 מר
3.5
1,670,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
74 מר
2.5
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,299,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
55 מר
3
1,420,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
130 מר
5
1,720,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
95 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
70 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
130 מר
5
2,180,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 6
100 מר
4
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
60 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
97 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
90 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
80 מר
3
1,525,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 10
73 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
100 מר
3
1,499,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
84 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
72 מר
3
1,390,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
50 מר
2
1,140,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 10
14 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
150 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 6
100 מר
4
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
78 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
94 מר
4
1,740,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
90 מר
3.5
1,580,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
70 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 22
78 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 12
97 מר
3.5
1,680,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
72 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
70 מר
3
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 13
90 מר
4
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
65 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
151 מר
5
2,480,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 68
95 מר
4
1,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 12
97 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
85 מר
3.5
1,670,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
90 מר
4
1,695,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
68 מר
3
1,670,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
90 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
85 מר
4
1,560,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 20
67 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
77 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
120 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 8
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
4
1,570,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
70 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 24
88 מר
4
1,645,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 8
65 מר
2.5
1,349,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
105 מר
5
2,250,000 ₪