בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
68 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
80 מר
3
1,525,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 77
75 מר
3
1,335,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 20
70 מר
4
1,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 7
108 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 35
60 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
75 מר
3
1,310,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 40
100 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
55 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 60
88 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
68 מר
2.5
1,310,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 8
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 16
75 מר
2.5
1,330,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 6
63 מר
2.5
1,215,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 2
73 מר
2.5
1,390,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 57
75 מר
3
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 20
68 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות
87 מר
3.5
1,500,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 10
14 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 93
69 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 24
72 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
150 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
95 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 4
74 מר
3
1,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 4
74 מר
3
1,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 6
65 מר
2.5
1,320,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
74 מר
2.5
1,580,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
78 מר
3
1,470,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 28
70 מר
3
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
80 מר
3
1,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
77 מר
3.5
1,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דב הוז 10
250 מר
6
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
69 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 2
78 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 20
68 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
71 מר
2.5
1,275,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 69
70 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 6
60 מר
2.5
1,200,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 57
60 מר
2
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 42
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
95 מר
3
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
68 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 33
55 מר
2
1,280,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 24
90 מר
4
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
75 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
70 מר
2.5
1,180,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 18
79 מר
3
1,370,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
59 מר
2
1,030,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 6
100 מר
4
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 40
100 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 22
110 מר
4.5
1,640,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
90 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
240 מר
5
3,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 41
78 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
67 מר
2.5
1,230,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
74 מר
2.5
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
72 מר
2.5
1,340,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 28
70 מר
3
1,299,900 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 84
78 מר
3.5
1,430,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
70 מר
3
1,150,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
72 מר
3
1,395,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
78 מר
3.5
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 24
68 מר
2
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 87
74 מר
2.5
1,220,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 38
68 מר
2.5
1,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 59
74 מר
3.5
1,500,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
80 מר
3
1,170,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
80 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 26
65 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
50 מר
2
1,140,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 4
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
75 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
130 מר
5
2,180,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 12
76 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
94 מר
4
1,740,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
75 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דב הוז 10
250 מר
6
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 12
70 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
90 מר
3.5
1,580,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
102 מר
4
2,095,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 14
90 מר
3.5
1,695,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
127 מר
4
1,870,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 28
60 מר
2
1,300,000 ₪