בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
75 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 7
108 מר
4
1,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
55 מר
3
1,460,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 12
80 מר
3
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
שדרות בר אילן 1
70 מר
3
1,585,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 10
164 מר
5
2,980,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
72 מר
2.5
1,295,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 7
75 מר
2.5
1,275,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 2
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 27
98 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 30
68 מר
2.5
1,275,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
55 מר
2
1,490,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
90 מר
4
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 11
100 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קריתי
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 61
97 מר
3.5
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 59
84 מר
3.5
1,470,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 26
55 מר
2.5
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 73
65 מר
3
1,260,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 70
80 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 17
70 מר
2.5
1,330,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 91
65 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 6
72 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 16
80 מר
3
1,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 69
70 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
90 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
שדרות בר אילן 1 1
3
1,585,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
70 מר
3
1,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
110 מר
5
1,870,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
70 מר
3
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
67 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 8
75 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 7
110 מר
4
1,620,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 68
95 מר
4
2,070,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 25
75 מר
3
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
95 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
97 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 93
70 מר
2.5
1,195,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
77 מר
3.5
1,590,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
70 מר
2.5
1,220,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3.5
1,490,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 10
75 מר
3
1,330,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 2
78 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
66 מר
3
1,490,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5
3,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 6
63 מר
2.5
1,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
78 מר
3.5
1,630,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 11
130 מר
5
2,200,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
69 מר
3
1,520,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
80 מר
3
1,630,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז
71 מר
2.5
1,275,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 20
130 מר
5
2,180,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 60
88 מר
3
1,650,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
60 מר
3
1,280,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
80 מר
3
1,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 16
92 מר
3.5
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
60 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 61
70 מר
3
1,440,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3
4,150 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 18
70 מר
2.5
1,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
90 מר
3.5
1,660,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
80 מר
3
1,410,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 68
50 מר
2.5
1,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
77 מר
4
1,980,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
שדרות בר אילן 1
72 מר
3
1,890,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 4
70 מר
2.5
1,290,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 20
65 מר
3
1,430,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 18
68 מר
2.5
1,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 28
70 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 2
84 מר
3
1,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 20
68 מר
3
1,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 59
74 מר
3.5
1,530,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 4
90 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 28
85 מר
4
1,590,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
1,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 9
90 מר
3
1,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 4
65 מר
2.5
1,329,900 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 2
71 מר
2.5
1,340,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 34
90 מר
3.5
1,690,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
85 מר
3
1,289,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 40
100 מר
3.5
1,600,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 73
87 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
75 מר
3
1,310,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 14
90 מר
3.5
1,695,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 43
50 מר
2
1,270,000 ₪