בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
140 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
130 מר
5
3,540,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
143 מר
5
3,600,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
143 מר
5