בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
120
4
2,480,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
102
4
2,550,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
102
4
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
102
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37 37
102
4
2,680,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום 37
105
4
2,700,000 ₪