בת ים מערב
עגנון 28
178
6
3,100,000 ₪
בת ים מערב
השר ברזילי 6
150
5
2,280,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 5
210
6
3,500,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין 5
149
3.5
2,489,000 ₪
בת ים
האורגים 18
198
6
2,850,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
165
5
1,111,111 ₪
בת ים מערב
עגנון 8
179
4
2,860,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
165
5
2,600,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
178
6
3,500,000 ₪