בת ים מערב
עגנון 69
160 מר
5
2,850,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין 5
102 מר
3.5
2,200,000 ₪
בת ים מערב
השר ברזילי 6
130 מר
5
2,290,000 ₪
בת ים מערב
דוגית
140 מר
4
2,495,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
165 מר
5
3,000,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 2
166 מר
4
2,700,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
170 מר
4.5
בת ים מערב
עגנון
165 מר
6
2,290,000 ₪
בת ים מערב
טיילת 20
270 מר
6
2,900,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 28
125 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
165 מר
6
2,340,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
125 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
124 מר
5
2,100,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
170 מר
4.5
2,750,000 ₪
בת ים
האורגים 18
153 מר
5.5
2,650,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
180 מר
5
2,280,000 ₪
בת ים מערב
טבנקין 5 כניסה:א
120 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים
האורגים 18
153 מר
5.5
2,650,000 ₪
בת ים מערב
בלפור 122
170 מר
6
2,400,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
150 מר
4
2,180,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
215 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים
דרום מערב העיר
175 מר
5
בת ים מערב
עגנון
250 מר
5
2,440,000 ₪