בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
4,190,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
300 מר
6
7,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
165 מר
4
6,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
185 מר
5
4,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360 מר
5
7,500,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן 70
140 מר
4.5
4,200,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
220 מר
5
5,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
160 מר
5
3,250,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
180 מר
5
9,500,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן
178 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
הרב ניסנבאום
120 מר
5
3,200,000 ₪
בת ים
דרך בן גוריון
250 מר
6
10,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
20 מר
6
6,000,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
157 מר
4
3,900,000 ₪