בת ים מערב
השר שפירא
250
6
3,490,000 ₪
בת ים מערב
שלמה המלך
120
5
4,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100
4
בת ים מרכז
הרשת 9
175
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 11
92
4
2,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100
4
בת ים מערב
הרב קוקיס
210
5
3,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
235
4
4,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
92
4
2,590,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 12
135
5
3,100,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 12
103
4
2,350,000 ₪
בת ים
הנביאים
125
5
3,090,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
210
5
3,200,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
120
5
2,990,000 ₪
בת ים צפון מערב
הים 1
137
4
2,780,000 ₪
בת ים מרכז
הרשת
100
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
205
5