בת ים צפון מערב
סוקולוב 9
140 מר
5
2,750,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן
130 מר
5
1,980,000 ₪
בת ים
מרכז העיר
150 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים מערב
שלמה המלך
260 מר
7
3,099,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
100 מר
4
1,790,000 ₪