בת ים מערב
השר שפירא
180 מר
4
2,550,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור
120 מר
4
1,920,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 23
95 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 4
125 מר
4.5
1,650,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
149 מר
5
3,230,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 19
95 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים
יהודה הלוי
110 מר
4.5
2,150,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 17
350 מר
9
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים
יהודה הלוי
110 מר
4.5
2,280,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
270 מר
5
3,480,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 19
168 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
210 מר
5
2,450,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
235 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים
בלפור 111
120 מר
5
בת ים צפון מערב
הלפר
200 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
80 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים
יהודה הלוי
210 מר
4
2,290,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
240 מר
6
2,440,000 ₪
בת ים מערב
גינוסר
210 מר
5
2,580,000 ₪
בת ים מערב
גינוסר
220 מר
5
2,650,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 19
90 מר
4
בת ים מערב
עגנון
150 מר
5
3,290,000 ₪
בת ים מערב
אימבר
400 מר
6
2,980,000 ₪
בת ים
דרום מערב העיר
130 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
170 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מערב
יצחק שדה 7
260 מר
5
4,920,000 ₪