בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 15
75
2.5
2,100,000 ₪