בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
250 מר
6
4,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
390 מר
5
6,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
390 מר
5
9,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135 מר
5
3,500,000 ₪