בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
196
5
5,400,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
250
6
4,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
390
5
6,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
390
5
9,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135
5
3,500,000 ₪