בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
135 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
390 מר
5
15,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
390 מר
5
6,790,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
250 מר
6
4,800,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 6
137 מר
5
5,300,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
185 מר
5
4,250,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
140 מר
5
4,190,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
240 מר
6
5,200,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה 4
160 מר
5
5,900,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 62
122 מר
5
3,740,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
280 מר
4
6,500,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
הנביאים 56
20 מר
6
6,000,000 ₪
בת ים מתחם גן העיר
יצחק שדה
137 מר
6
2,990,000 ₪