בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360
5
7,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
165
4
6,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
150
4
3,700,000 ₪