בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר
360 מר
5
7,500,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 6
165 מר
4
6,200,000 ₪
בת ים אזור התעשייה
יוחנן הסנדלר 8
150 מר
4
3,700,000 ₪