בת ים צפון מערב
הרצל 11
92 מר
4
2,760,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 19
250 מר
5
2,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
סוקולוב 9
140 מר
5
2,750,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
105 מר
4
3,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
העמדות
237 מר
5
2,590,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
260 מר
6
3,390,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
170 מר
4.5
2,100,000 ₪
בת ים צפון מערב
דרך בן גוריון 41
300 מר
5
בת ים צפון מערב
הלפר 12
115 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
250 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
85 מר
4
1,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 29
134 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
75 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
97 מר
4
2,999,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 9
140 מר
5
2,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
128 מר
5
3,180,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
210 מר
5
2,450,000 ₪
בת ים צפון מערב
אוסקר שינדלר
280 מר
4
בת ים צפון מערב
הלפר 12
114 מר
4
3,149,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 4
125 מר
4.5
1,650,000 ₪
בת ים צפון מערב
הים 5
240 מר
6
6,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
200 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
העמדות
230 מר
5
2,680,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
סוקולוב
310 מר
6
בת ים צפון מערב
הלפר 6
190 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 4
220 מר
4
3,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
205 מר
5
בת ים צפון מערב
הרצל 15
97 מר
4.5
2,230,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 12
100 מר
4
בת ים צפון מערב
הרצל 4
220 מר
4
3,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
240 מר
6
2,440,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
130 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 4
220 מר
4
3,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 11
99 מר
4
2,970,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
200 מר
5
2,499,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב 10
140 מר
4.5
2,900,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
200 מר
5
2,499,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 15
155 מר
4.5
2,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
120 מר
4
3,890,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
113 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר
190 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
220 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
140 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק 4
150 מר
6
2,920,000 ₪
בת ים צפון מערב
חנה סנש
320 מר
6
1,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים
92 מר
4
1,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 11
92 מר
4
2,760,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
200 מר
3.5
1,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 4
170 מר
4
בת ים צפון מערב
הרצל 24
100 מר
4
2,225,000 ₪
בת ים צפון מערב
הלפר 10
200 מר
4
2,220,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל 11
99 מר
4
2,970,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
190 מר
4
1,980,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
200 מר
4
3,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב
130 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים צפון מערב
ירושלים 18
100 מר
4
2,480,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
195 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
235 מר
6
2,800,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרב קוק
240 מר
5
2,600,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
310 מר
5.5
3,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
הרצל
180 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
180 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
105 מר
4
3,400,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
205 מר
4
3,200,000 ₪
בת ים צפון מערב
שדרות העצמאות
130 מר
5
2,850,000 ₪
בת ים צפון מערב
סוקולוב
245 מר
5
4,999,999 ₪
בת ים צפון מערב
ארלוזורוב 54
150 מר
3
1,695,000 ₪