בת ים מערב
השר שפירא 15
240 מר
5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס 12
110 מר
4
3,050,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
120 מר
5
5,650,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
125 מר
5
5,600,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
125 מר
5
5,650,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס
139 מר
4
2,950,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן 70
140 מר
4.5
4,200,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
185 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
149 מר
5
3,230,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו
220 מר
5
3,000,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס
160 מר
6
בת ים מערב
בזל 1
130 מר
5
4,500,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
125 מר
5
6,000,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 19
168 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן
178 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 17
168 מר
5
3,850,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
120 מר
4.5
4,100,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 3
220 מר
5
4,790,001 ₪
בת ים מערב
מסריק 22
100 מר
4
2,980,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
170 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
110 מר
4
2,990,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 15
240 מר
5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
135 מר
5
2,775,000 ₪