בת ים מערב
מסריק
200 מר
5
3,790,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 15
240 מר
5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
יצחק שדה 7
145 מר
4
4,800,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 300
200 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 21
140 מר
5
1,990,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
140 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס 12
110 מר
4
3,050,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 48
300 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
190 מר
5
3,190,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 69
165 מר
5
2,670,000 ₪
בת ים מערב
השר ברזילי 7
300 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים מערב
השר ברזילי 6
137 מר
5
2,260,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו
220 מר
5
3,000,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס
139 מר
4
2,950,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
120 מר
5
5,650,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
149 מר
3
1,900,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
125 מר
5
5,600,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן 70
140 מר
4.5
4,200,000 ₪
בת ים מערב
אחד העם 13
200 מר
4
3,050,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 29
210 מר
5.5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 12
190 מר
5
2,900,000 ₪
בת ים מערב
העצמאות 12
160 מר
8
בת ים מערב
שדרות העצמאות 12
260 מר
7
3,800,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
140 מר
4
בת ים מערב
עגנון 17
200 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 23
95 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מערב
השר ברזילי
300 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
300 מר
4
2,499,000 ₪
בת ים מערב
אחד העם 13
100 מר
4
3,000,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
180 מר
4
2,550,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 4
253 מר
5.5
בת ים מערב
אחד העם 3
190 מר
5
2,690,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
185 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
230 מר
7
3,750,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
149 מר
5
3,230,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
160 מר
5
2,850,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 7
165 מר
4.5
2,750,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
125 מר
5
5,650,000 ₪
בת ים מערב
בזל 1
130 מר
5
4,500,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו 111
150 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 19
95 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
200 מר
6
3,200,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס
160 מר
6
בת ים מערב
מסריק
200 מר
5
בת ים מערב
עגנון 47
80 מר
3
1,765,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 29
205 מר
5.5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 17
350 מר
9
בת ים מערב
עגנון
270 מר
5
3,480,000 ₪
בת ים מערב
עגנון 47
155 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 125
125 מר
5
6,000,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 19
168 מר
5
3,800,000 ₪
בת ים מערב
נויקלן
178 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
235 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 17
168 מר
5
3,850,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
120 מר
4.5
4,100,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
75 מר
3
1,750,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו 9
165 מר
6.5
3,000,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 3
220 מר
5
4,790,001 ₪
בת ים מערב
גינוסר
210 מר
5
2,580,000 ₪
בת ים מערב
גינוסר
220 מר
5
2,650,000 ₪
בת ים מערב
אלתרמן 19
90 מר
4
בת ים מערב
עגנון
150 מר
5
3,290,000 ₪
בת ים מערב
שלמה המלך
260 מר
7
3,099,000 ₪
בת ים מערב
אימבר
400 מר
6
2,980,000 ₪
בת ים מערב
גינוסר 5
130 מר
4
2,390,000 ₪
בת ים מערב
מסריק 22
100 מר
4
2,980,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 73
230 מר
5
6,000,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
80 מר
3
1,765,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 27
170 מר
5
3,500,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 73
230 מר
5
5,970,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו
70 מר
3.5
1,800,000 ₪
בת ים מערב
יצחק שדה 7
260 מר
5
4,920,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
110 מר
4
2,990,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 15
240 מר
5
3,300,000 ₪
בת ים מערב
זרובבל
180 מר
5
2,550,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
135 מר
5
2,775,000 ₪