בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון 29
210 מר
5.5
2,995,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 14
170 מר
6
3,690,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 35
108 מר
5
2,540,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 10
130 מר
4.5
2,450,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
180 מר
4
2,370,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
250 מר
7
3,090,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב מיימון
205 מר
5.5
2,990,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
הרב צבי יהודה 9
400 מר
5
4,300,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק 30
157 מר
5
3,020,000 ₪
בת ים רמת הנשיא
אנה פרנק
160 מר
5
3,000,000 ₪