בת ים מרכז
ביאליק 21
100 מר
4
2,540,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
132 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים מרכז
בלפור 82
135 מר
4
2,090,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
128 מר
5
2,975,000 ₪
בת ים מרכז
פרלשטיין
104 מר
4
2,595,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל
146 מר
5
2,390,000 ₪
בת ים מרכז
דניאל 16
300 מר
6
4,850,000 ₪
בת ים מרכז
הנרקיס
200 מר
6
3,100,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 31
110 מר
5.5
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
הרב עוזיאל 10
190 מר
5
2,390,000 ₪
בת ים מרכז
יוספטל 29
142 מר
5.5
2,490,000 ₪
בת ים מרכז
יחזקאל דנין 31
100 מר
5
1,650,000 ₪
בת ים מרכז
ביאליק 25
172 מר
4
2,650,000 ₪
בת ים מרכז
הרב הרצוג
180 מר
4