בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
220
6
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 15
75
2.5
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 10
180
5
2,550,000 ₪