בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
220
6
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
150
3
1,880,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
 
100
4
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
5
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 15
75
2.5
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 59
60
4.5
2,090,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
120
5
2,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
2,040,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 61
284
4
2,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150
3
2,080,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 10
180
5
2,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,880,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140
4
2,250,000 ₪