בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
85
3
2,120,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
 
100
4
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
150
3
1,850,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 45
115
5
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
120
5
2,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
2,040,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 61
284
4
2,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
220
6
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
5
1,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 15
75
2.5
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 59
60
4.5
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 10
180
5
2,550,000 ₪