בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
120
5
2,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 61
284
4
2,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
80
3
2,040,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
220
6
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150
3
2,080,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 10
180
5
2,550,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 17
110
6
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7 7
120
5
2,990,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90
3
1,999,999 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 47
120
5
2,420,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,880,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140
4
2,250,000 ₪