בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,080,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,190,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 1
220 מר
6
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 17
110 מר
6
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,880,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
2,960,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7 7
120 מר
5
3,090,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
1,999,999 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 47
120 מר
5
2,420,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,270,000 ₪