בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
150 מר
5
2,790,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
240 מר
5
3,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
151 מר
5
2,480,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
160 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
73 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
110 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 24
147 מר
4
1,900,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
120 מר
5
2,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
135 מר
5
2,950,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
200 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
140 מר
4.5
2,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
130 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 10
214 מר
4.5
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ' 18
120 מר
6
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
100 מר
4
2,000,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
80 מר
3
2,230,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
140 מר
4.5
2,450,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
80 מר
3
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
200 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
135 מר
4.5
2,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ' 18
115 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
120 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
200 מר
6
2,470,000 ₪