בת ים שיכון ותיקים
ההסתדרות 10
180
5
2,550,000 ₪
בת ים צפון מערב
מסריק 3
112
4.5
2,200,000 ₪