בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 9
160 מר
6
2,300,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
140 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
140 מר
4
1,750,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
וייצמן 9
185 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
ירושלים 77
100 מר
4
1,790,000 ₪
בת ים עמידר;ניצנה
קרן קיימת לישראל 9
180 מר
6
2,200,000 ₪