חולון קרית בן גוריון
מרדכי מקלף 7
120 מר
5
2,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 5
90 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 25
300 מר
6
3,295,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
300 מר
6
3,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
400 מר
7
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 48
190 מר
5.5
3,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
316 מר
6
4,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
4
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
128 מר
6
2,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
360 מר
7
3,520,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
300 מר
6
3,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 19
135 מר
6
3,100,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 48
160 מר
5
3,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
124 מר
5.5
2,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
350 מר
6
3,790,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 3
150 מר
5.5
2,590,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 32
120 מר
5
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
180 מר
6
3,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 23
140 מר
5
2,580,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130 מר
5.5
3,000,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 22
170 מר
5.5
3,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 32
120 מר
6
2,350,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול השוהם 1
170 מר
6
2,850,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 72
100 מר
4.5
2,150,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול הבדולח
300 מר
6
3,320,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק
240 מר
6
3,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
128 מר
6
2,530,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 47
183 מר
5
2,350,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 64
285 מר
6
3,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 64
430 מר
6
3,999,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
145 מר
5.5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
100 מר
5
2,300,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 64
285 מר
6
3,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 24
245 מר
5
3,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב 28
180 מר
6
3,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 3
260 מר
5
2,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
230 מר
6
3,470,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
150 מר
5
2,580,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 66
160 מר
6
3,190,000 ₪