חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
145
5.5
2,690,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן 1
120
5
2,400,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משעול היהלום
280
5
3,490,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
 
135
6
2,350,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג
200
5
2,280,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 39
115
5
2,190,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 72
172
5
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון 20
124
5.5
2,840,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דוד צדוק 17
130
5
2,800,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לווייתן 10
110
5
חולון קרית בן גוריון
בן גוריון
360
7
3,520,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 32
120
5
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין 22
145
6
3,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 5
130
6.5
2,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 2
180
6
4,500,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
שדרות בן גוריון
260
6
2,750,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
לסקוב
145
5
2,890,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
130
5.5
2,900,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
120
5
2,280,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין
120
5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
280
6
2,550,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
105
4
2,290,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 7
105
5
2,250,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 39
115
5
2,350,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ
172
2,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
דולפין 5
120
6
2,650,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
אורי צבי גרינברג 1
110
5
2,390,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
משה דיין
170
5
3,200,000 ₪
חולון קרית בן גוריון
יהושע רבינוביץ 52
250
5
2,540,000 ₪