חולון קריית שרת
דוד אלעזר
200 מר
5
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות 13
135 מר
4.5
חולון קריית שרת
חביבה רייק 10
87 מר
4
1,830,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 49
290 מר
6
2,800,000 ₪
חולון קריית שרת
דורי 8
110 מר
4.5
1,870,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת
190 מר
4
2,500,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 14
110 מר
5
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 13
100 מר
4
2,200,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים 27
270 מר
6
3,600,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
103 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
גבעת התחמושת 14
140 מר
5
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 22
120 מר
5
2,580,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 42
270 מר
6
2,970,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
120 מר
5
2,350,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 27
111 מר
4
2,225,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 34
220 מר
5
3,000,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
180 מר
5
חולון קריית שרת
בית לחם 8
180 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
277 מר
6
2,650,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 27
110 מר
5
2,225,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות
140 מר
5
2,550,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר 35
140 מר
5.5
3,300,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 47
180 מר
6
2,300,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
12 מר
5
3,000,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה
150 מר
4
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
230 מר
5
חולון קריית שרת
קרית שמונה 36
230 מר
6
2,800,000 ₪
חולון קריית שרת
יריחו 20
160 מר
9
3,300,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 27
100 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
97 מר
4
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
בית לחם 8
161 מר
3
2,250,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 16
180 מר
5
2,350,000 ₪
חולון קריית שרת
דקר
120 מר
5
2,400,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 3
125 מר
5
חולון קריית שרת
קרית שמונה 17
110 מר
5
2,650,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
169 מר
5
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 31
200 מר
5
2,240,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות 7
220 מר
5.5
2,600,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
85 מר
4
1,860,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
100 מר
4
1,590,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
160 מר
4
1,650,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 38
190 מר
5
1,820,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה
120 מר
4
1,900,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות 9
220 מר
5.5
2,600,000 ₪
חולון קריית שרת
יום הכיפורים
100 מר
4
2,450,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 27
120 מר
5
2,600,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 23
140 מר
5
2,550,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
230 מר
6
2,399,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
102 מר
4
1,890,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת
200 מר
5
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל 45
100 מר
4
1,600,000 ₪
חולון קריית שרת
אלופי צה"ל
120 מר
5
2,120,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה
200 מר
5
חולון קריית שרת
צפת 11
124 מר
5
2,100,000 ₪
חולון קריית שרת
מפרץ שלמה 90
210 מר
5
2,500,000 ₪
חולון קריית שרת
קהילת וילנה
120 מר
5
2,000,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן קיימת לישראל 22
120 מר
5
2,580,000 ₪
חולון קריית שרת
דורי 5
2 מר
5.5
חולון קריית שרת
קהילת ורשה 4
135 מר
5
2,150,000 ₪
חולון קריית שרת
דוד אלעזר
110 מר
4
2,190,000 ₪
חולון קריית שרת
רמת הגולן 18
90 מר
4
1,690,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
123 מר
5
1,790,000 ₪
חולון קריית שרת
צפת 20
200 מר
5
1,970,000 ₪
חולון קריית שרת
משה שרת
200 מר
5
1,750,000 ₪
חולון קריית שרת
שער האריות
120 מר
5
2,680,000 ₪
חולון קריית שרת
קרן היסוד 26
180 מר
5
2,490,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה
118 מר
5
1,950,000 ₪
חולון קריית שרת
קרית שמונה 23
12 מר
5
2,550,000 ₪
חולון קריית שרת
שער ציון 27
111 מר
5
2,225,000 ₪