בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
90 מר
3
2,100,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
90 מר
3
2,100,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
דוד רמז
150 מר
4
2,380,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,299,999 ₪
חולון שיכון ותיקים
עמל
90 מר
4
חולון שיכון ותיקים
דוד רמז
150 מר
4
2,290,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
אנילביץ'
220 מר
5
2,200,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
אפעל 9
134 מר
5
2,500,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,299,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
140 מר
5.5
2,300,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
150 מר
3
2,050,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
עמל
110 מר
3.5
1,700,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 72
150 מר
5
2,790,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
הציונות 21
170 מר
3
2,580,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
אנילביץ'
134 מר
6
2,890,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
דוד רמז
160 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,350,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
151 מר
5
2,480,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
73 מר
3
1,800,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
110 מר
5
2,400,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 7
240 מר
5
3,100,000 ₪
חולון שיכון ותיקים
עמל
160 מר
5
בת ים שיכון ותיקים
הפועל 10
200 מר
5
2,360,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי
200 מר
4
2,150,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
135 מר
4.5
2,400,000 ₪