בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל 30
300 מר
5.5
5,000,000 ₪
בת ים בית וגן
דניאל
150 מר
5
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
120 מר
5
2,150,000 ₪
בת ים בית וגן
חי"ש 00
110 מר
4
2,200,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
100 מר
4
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
150 מר
5
2,600,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
110 מר
4
2,250,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 18
100 מר
4
2,300,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי 19
150 מר
5
2,600,000 ₪
בת ים בית וגן
הגדוד העברי
170 מר
4
2,200,000 ₪