חיפה הדר הכרמל
פבזנר 10
25
1.5
499,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף 13
37
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
30
1.5
580,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
חברון
25
1.5
390,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
20
1.5
300,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
סירקין
30
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 39
30
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
30
1.5
550,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
החלוץ
21
1.5
380,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג דרום 4
25
1.5
445,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
30
1.5
410,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לונץ
35
1.5
210,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברוריה 1
17
1.5
200,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יל"ג 24
30
1.5
510,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו 6
35
1.5
370,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
30
1.5
220,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה
35
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
70
1.5
340,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
27
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר עליון
30
1.5
565,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
35
1.5
220,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
העמק
40
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
20
1.5
270,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל
28
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
אבן סינא 4
30
1.5
420,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב 64
30
1.5
535,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
קסל 7
21
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ארלוזורוב
26
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו
23
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
נורדאו 3
23
1.5
245,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביל"ו
35
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
עמק הזיתים 12
40
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
מיכאל 35
32
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הלל 24
30
1.5
560,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
 
32
1.5
450,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פינת שפירא
35
1.5
190,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
שפירא
22
1.5
260,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הנביאים
27
1.5
320,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
העמק
40
1.5
500,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
תל חי
20
1.5
340,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לבונטין 29
45
1.5
390,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
בן יהודה 26
45
1.5
חיפה הדר הכרמל
תל חי
20
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
פבזנר 23
29
1.5
400,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
לוד
32
1.5
350,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצליה 5
40
1.5
490,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
צידון 12
27
1.5
310,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף 17
25
1.5
450,000 ₪