נשר רמות יצחק
התפוז 42
230 מר
6.5
2,390,000 ₪
נשר רמות יצחק
התמר
170 מר
6.5
1,850,000 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
230 מר
6.5
2,390,000 ₪