חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 46
126 מר
4.5
1,750,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון 6
110 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
95 מר
4
1,330,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
80 מר
3
1,140,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב 26
250 מר
5.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 182
110 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
125 מר
5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 205
100 מר
4
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
130 מר
4.5
1,780,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
137 מר
5
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
2,170,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
100 מר
4
1,780,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
4
1,149,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף 12
180 מר
7
2,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 86
122 מר
4
1,560,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
130 מר
5
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
110 מר
5
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
115 מר
5
1,690,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
130 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
167 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
95 מר
3
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
135 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
8 מר
2.5
1,140,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
102 מר
3.5
1,370,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
116 מר
4
1,990,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות 3
100 מר
4
1,330,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
2,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרקפות
80 מר
3
1,430,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
אילנות
70 מר
3.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
137 מר
5
1,980,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
120 מר
4.5
1,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הדולב
120 מר
4.5
1,590,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
3.5
1,480,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 184
130 מר
5
2,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
167 מר
5
2,580,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
110 מר
4.5
1,280,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הרדוף
140 מר
5
2,390,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
3.5
1,290,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
110 מר
4
2,100,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 118
95 מר
4
1,365,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
3
1,295,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 209
124 מר
1,300,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
131 מר
5
חיפה כרמל מערבי
הדולב
18 מר
11
3,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל 78
100 מר
4
1,550,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
100 מר
4
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 666
130 מר
5
2,178,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
117 מר
4
1,425,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
3
1,270,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
170 מר
6
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 70
162 מר
6
3,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
117 מר
5
1,740,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 139
120 מר
5
2,000,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 23
100 מר
3
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
95 מר
2.5
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
111 מר
5
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
60 מר
2
1,165,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 77
230 מר
6
2,890,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
120 מר
4
2,380,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 139
112 מר
5
1,800,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 139
100 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
103 מר
4.5
חיפה כרמל מערבי
התמר
98 מר
3
1,640,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 9
120 מר
5
1,930,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 104
90 מר
3
1,330,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
113 מר
5
2,490,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
הסנה
100 מר
5
1,650,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר 9
120 מר
5
1,670,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
170 מר
4
3,900,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 207
120 מר
5
1,780,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
85 מר
4
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
114 מר
5
1,950,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
90 מר
4
1,200,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
130 מר
5
2,255,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
140 מר
4
2,790,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
122 מר
5
2,080,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
85 מר
3.5
1,160,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
116 מר
4
1,440,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
שושנת הכרמל
115 מר
5
1,500,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
96 מר
4
1,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
התמר
120 מר
5
2,180,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 201
95 מר
4
1,150,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 59
79 מר
3
1,195,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 88
120 מר
4
1,820,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
האלון
50 מר
2
חיפה כרמל מערבי
התמר
90 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
חרוב
110 מר
5
2,250,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
115 מר
5
1,220,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
80 מר
4
1,190,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים
100 מר
4
1,460,000 ₪
חיפה כרמל מערבי
דרך הים 96
100 מר
4
1,370,000 ₪