חיפה בת גלים
העלייה השנייה
75 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה בת גלים
בנימין
60 מר
3
1,050,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 78
100 מר
4
1,650,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
55 מר
2.5
950,000 ₪
חיפה בת גלים
החי"ל
45 מר
2
750,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד
104 מר
5
2,900,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
75 מר
3.5
1,270,000 ₪
חיפה בת גלים
הקלעים 3
40 מר
2
920,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
75 מר
3
1,270,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
85 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 19
55 מר
3
950,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 37
85 מר
3
1,200,000 ₪
חיפה בת גלים
החי"ל
40 מר
1
699,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
70 מר
3
960,000 ₪
חיפה בת גלים
השחף 1
129 מר
5
חיפה בת גלים
החי"ל 6
85 מר
3
1,330,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
110 מר
4
2,090,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 66
54 מר
2.5
1,075,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
103 מר
4
1,890,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 59
75 מר
3
חיפה בת גלים
השרון
45 מר
2
860,000 ₪
חיפה בת גלים
הקלעים 6
70 מר
3
1,370,000 ₪
חיפה בת גלים
יעקב כספי 6
180 מר
5
2,600,000 ₪
חיפה בת גלים
אבדימי 5
91 מר
3
1,750,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
110 מר
5
1,580,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 86
70 מר
3
1,300,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
75 מר
3.5
1,050,000 ₪
חיפה בת גלים
החי"ל 4
100 מר
4
1,450,000 ₪
חיפה בת גלים
אבדימי 5
65 מר
2
1,700,000 ₪
חיפה בת גלים
שדרות בת גלים 4
54 מר
2
1,222,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
85 מר
3.5
חיפה בת גלים
החי"ל
80 מר
3
1,230,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 25
90 מר
4
1,600,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 19
55 מר
3
950,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון
130 מר
2,700,000 ₪
חיפה בת גלים
בת גלים
350 מר
9
3,950,000 ₪
חיפה בת גלים
אלישע 4
110 מר
4
2,000,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 62
135 מר
4
3,300,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 3
56 מר
2
1,850,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
85 מר
3.5
1,370,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד
100 מר
4
2,900,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
95 מר
3.5
1,550,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון
42 מר
2
1,050,000 ₪
חיפה בת גלים
נהלל
90 מר
3.5
1,600,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 5
114 מר
5
2,500,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
50 מר
2
845,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון
80 מר
3.5
1,700,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון 15
110 מר
4
2,100,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
55 מר
2.5
930,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 21
55 מר
2.5
1,200,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 28
85 מר
3.5
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
90 מר
3.5
1,250,000 ₪
חיפה בת גלים
נחליאלי 11
100 מר
4
2,400,000 ₪
חיפה בת גלים
בת גלים
94 מר
3
1,490,000 ₪
חיפה בת גלים
אבדימי 2
160 מר
5
3,600,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
100 מר
4
1,900,000 ₪
חיפה בת גלים
נהלל
96 מר
3.5
1,650,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 37
80 מר
4
1,470,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 5
90 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 5
118 מר
4.5
2,350,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 5
104 מר
5
2,950,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
60 מר
3
1,000,000 ₪
חיפה בת גלים
קל"ח
70 מר
3
890,000 ₪
חיפה בת גלים
יעקב כספי
127 מר
3.5
1,750,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד
115 מר
5
2,370,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 64
20 מר
330,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד 5
114 מר
5
2,600,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 17
50 מר
2.5
950,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף פנחס מרגולין 51
54 מר
2
1,240,000 ₪
חיפה בת גלים
אבדימי
90 מר
3
1,785,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 28 28
84 מר
4
1,370,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ 28 28
84 מר
4
1,350,000 ₪
חיפה בת גלים
אבדימי 5
65 מר
2
1,700,000 ₪
חיפה בת גלים
מונש
60 מר
3
חיפה בת גלים
שרל לוץ
55 מר
2.5
1,230,000 ₪
חיפה בת גלים
קל"ח 3
48 מר
2
820,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
75 מר
3
1,190,000 ₪
חיפה בת גלים
רציף אהרון רוזנפלד
104 מר
5
2,350,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון
85 מר
5
1,850,000 ₪
חיפה בת גלים
החי"ל
80 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 78
100 מר
4
1,800,000 ₪
חיפה בת גלים
שרל לוץ
70 מר
3
1,300,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה
65 מר
2.5
1,050,000 ₪
חיפה בת גלים
נחליאלי
100 מר
4
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 78
100 מר
4.5
1,800,000 ₪
חיפה בת גלים
פינת גן 5
63 מר
3
1,319,000 ₪
חיפה בת גלים
בת גלים
120 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה בת גלים
יעקב כספי
170 מר
5
2,600,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 82
166 מר
6
2,960,000 ₪
חיפה בת גלים
העלייה השנייה 82
126 מר
5
2,200,000 ₪
חיפה בת גלים
שקמונה 4
80 מר
3
2,000,000 ₪
חיפה בת גלים
יעקב כספי
165 מר
5
2,600,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון
102 מר
4
1,880,000 ₪
חיפה בת גלים
החי"ל
80 מר
3
1,250,000 ₪
חיפה בת גלים
אלישע 4
110 מר
4
2,000,000 ₪
חיפה בת גלים
השרון 37
85 מר
3
2,000,000 ₪